بلک فرایدی در ترکیه
۳۰ آبان

بلک فرایدی در ترکیه

احتمالا تا به حال نام بلک فرایدی به گوشتان خورده است. بلک فرایدی یا جمعه سیاه، بزرگ ترین روز حراج در دنیا و محبوب ترین روز برای عاشقان خرید است که در روز ۲۳ نوامبر یا ۲ آذر در کشورهای مختلف برگزار می شود.

سرمایه گذاری برای شرکت های ترک
۲۰ شهریور

بیشترین سرمایه گذاری را برای شرکت های ترک، اسپانیایی ها انجام دادند

طی ۱۰ سال اخیر کشوری که بیشترین سرمایه گذاری را به ترکیه انجام داده، اسپانیا بوده است. Müşfik Cantekinler رئیس گروه امور مالی شرکت  EY Türkiyeدر رابطه با خرید و تلفیق شرکت در ترکیه و سرمایه گذاری های خارجی بیاناتی اظهار کرد. طی ۱۰ سال گذشته تحت تاثیر سرمایه گذاری گروه BBVA برای گارانتی بانک […]

آینده شغلی
۰۷ شهریور

آینده شغلی تان را در ترکیه ارتقا دهید! داستان های موفقیت از ترکیه

همه روزه در صفحات روزنامه ها شاهد مشهور شدن بسیاری از افراد خارجی در ترکیه می باشیم. همچنین به وفور شاهد کسب شهروندی دوگانه توسط فوتبالیست ها نیز شده ایم.