دانشگاه های ترکیه
۱۲ شهریور

جایگاه دانشگاه های ترکیه در رتبه بندی جهانی

به منظور تسهیل انتخاب دانشگاه برای دانشجویان و کسب اطلاعات در زمینه دانشگاه های موفق سیستم URAP (رتبه بندی دانشگاه توسط عملکرد تحصیلی) توسط دانشگاه فنی خاورمیانه (ODTÜ) گسترش یافته است.

مدارس و دانشگاه های ازمیر
۰۱ مرداد

نحوه ی آموزش در مدارس و دانشگاه های ازمیر

در دنیای امروز رقابت در تمامی بخش ها به معنای جدی در حال افزایش می باشد. در گذشته در حالی که مزیت رقابتی تنها با قیمت تعیین می شد، امروزه به همراه قیمت ، کیفیت و تنوع محصول نیز جزو عناصر مهم به شمار می روند.

۲۱ خرداد

معرفی دانشگاه های ازمیر

در سال ۲۰۱۷ ، ۸ دانشگاه ، شامل ۶ دانشگاه دولتی  و ۲ دانشگاه خصوصی  در شهر ازمیر دایر می باشد . و همچنین دانشکده ی حمل و نقل هوایی دانشگاه هوانوردی ترکیه در ازمیر قرار دارد ، که مرکز آن در شهر آنکارا می باشد  . در این استان ۴ دانشگاه دیگر نیز وجود داشت که امروزه فعالیت نمی کنند .

۲۴ بهمن

جلسات مشاوره خصوصی و گروهی در خصوص ادامه تحصیل در مدارس و دانشگاه های ترکیه

با توجه به اینکه یکی از دغدغه های مهم شما عزیزان آینده تحصیلی فرزندانتان یا خودتان در مدارس و دانشگاه های ترکیه و یا مدارس و دانشگاه های بین المللی در ترکیه میباش

۰۳ مرداد

دانشگاه یاشار Yaşar Üniversitesi

دانشگاه یاشار Yaşar Üniversitesi ، یکی از دانشگاه های خصوصی ازمیر است که توسط انجمن ورزش و آموزش سلچوک یاشار ( Selçuk Yaşar ) تاسیس شده و در سال تحصیلی ۲۰۰۳ -۲۰۰۲ شروع به کار کرده است .

۰۳ مرداد

دانشگاه دموکراسی ازمیر İzmir Demokrasi Üniversitesi

دانشگاه دموکراسی ازمیر İzmir Demokrasi Üniversitesi ، یکی از دانشگاه های دولتی ازمیر است که در تاریخ ۲۰ اوت ۲۰۱۶ تاسیس شده است. این دانشگاه به جای دانشگاه ازمیر که بعد از کودتای جولای ۲۰۱۶ تعطیل شد , تاسیس شده است.

۰۳ مرداد

دانشگاه باکیر چای Bakırçay Üniversitesi

دانشگاه باکیر چای Bakırçay Üniversitesi ، یکی از دانشگاه های دولتی ازمیر می باشد که در شهرستان منمن استان ازمیر قرار دارد . این دانشگاه بعد از تعطیل شدن دانشگاه گدیز ( Gediz) به دلیل کودتای ۱۵ جولای ، از طرف TBMM تاسیس شده است . این دانشگاه نام خود را از دره باکیرچای (Bakırçay) ازمیر گرفته است .

۰۳ مرداد

انستیتو ی تکنولوژی ازمیر İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

انستیتو ی تکنولوژی ازمیر İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ، به اختصار İYTE و به انگلیسی (İzmir Institute of Technology) ، یکی از دانشگاههای دولتی ازمیر است که به ویژه در زمینه ی تکنولوژی ،فعالیت هایی از قبیل تحقیق ، آموزش ، پرورش ، تولید ، انتشار و مشاوره هایی در سطح بالا انجام داده است .