۱۷ خرداد

کشور ترکیه و آشنایی با اقتصاد آن

کشور ترکیه با ۷۴ میلیون نفر جمعیت یکی از پرجمعیت ترین کشورهای منطقه می باشد.;کشور ترکیه ششمین اقتصاد برتر اتحادیه ی اروپاست. ترکیه در ۸ سال گذشته بالغ بر ۹۴ بیلیون دلار سرمایه جذب کرده است;و یکی از جذابترین کشورهای دنیا برای تاجران و کارآفرینان است.;ترکیه که با مناظر ساحلی خود در دنیا شناخته شده […]