جنگل طلایی
۰۶ مرداد

پروژه مسکونی جنگل طلایی، شاهکاری در شهر ازمیر

احداث پروژه گوردیون آلتین اورمان که به معنی جنگل طلایی است، در بخش بورنووآی ازمیر در منطقه آلتین داغ آغاز شده و در دسامبر ۲۰۱۹ آماده خدمت رسانی خواهد بود که در کنار پروژه اوچان یول واقع گشته است.