۳۰ خرداد

نزدیک به ۲۹ هزار بیمار در ترکیه با آمبولانس هوایی ، انتقال داده شدند

طی ۱۰ سال اخیر با ۱۷ آمبولانس هوایی متعلق به وزارت بهداشت ترکیه ، ۲۸ هزار و ۶۰۸ بیمار و مصدوم با ۲۰۰ عضو و تیم پیوند عضو منتقل شدند. در حوزه بهداشتی به منظور ارائه خدمات با کیفیت تر در مدت زمان کمتر توسط آمبولانس های هوایی، آخرین فناوری این حوزه به ترکیه آورده شد.