۰۹ خرداد

تحصیل در ترکیه و نکات مهم

تحصیل در ترکیه شامل چه مراحلی است؟ تحصیلات‌ پیش‌ دانشگاهی تحصیل در ترکیه با تحصیلات‌ ابتدایی (Ilk Ogertim) و از سن هفت‌ سالگی‌ آغاز می‌شود و هشت‌ سال‌ ادامه‌ دارد. سپس‌ تحصیلات‌ دبیرستان‌ (Lise)  شروع‌ می‌شود. مجموع‌ دوره‌ تحصیلات‌ ابتدیی و دبیرستانی‌ یازده‌ الی‌ دوازده‌ سال‌ است. دوره‌ دبیرستان‌ شامل‌ رشته‌های‌ علوم‌ انسانی، ریاضی، فیزیک، […]