۲۷ خرداد

مارک های تجاری ممتاز بخش مالی ترکیه اعلام شد

همه ساله در سطح جهانی در ۸۸ کشور مختلف مارک های تجاری ممتاز ارزیابی می شود . در ترکیه نیز این برندها از سال ۲۰۰۵ به بعد هر ۲ سال یکبار در لیست Superbrands Türkiye جای می گیرد که امسال هم ۹ شرکت بزرگ مالی و بیمه توانسته اند در این لیست جای بگیرند .