۰۵ تیر

رئیس اتاق بازرگانی ازمیر : نگران آینده کشور ترکیه نیستیم

اکرم دمیرتاش رئیس اتاق بازرگانی ازمیر در رابطه با رسیدن کسری حساب جاری به پایین ترین مقدار و رشد دو برابری پیش بینی صندوق بین المللی پول در مورد ترکیه گفت که این ها وقایع خوشحال کننده بوده و افزود در زمینه آینده کشور ترکیه امیدوار هستیم.