۲۹ فروردین

گامی تازه در صادرات بین ترکیه و روسیه

روسیه اعلام کرده است که با دو شرکت ترک دیگر در زمینه صادرات گوجه فرنگی به توافق رسیده اند. با توجه به اظهارات اداره ایمنی مواد غذایی روسیه دو شرکت ترک دیگر از تاریخ ۲۹ مارس ۲۰۱۸ به روسیه گوجه فرنگی صادر خواهند کرد. با این تصمیم تعداد شرکت های صادر کننده ترک به ۱۲ عدد می رسد.