قانون اخذ شهروندی خارجیان با خرید ملک
۲۲ آذر

حمایت دولت ترکیه از قانون اخذ شهروندی خارجیان با خرید ملک

تصمیم به حمایت از فروش املاک و مستغلات در روزنامه رسمی منتشر شده است. بر این اساس، با توجه به اصلاحیه مقررات مربوط به اجرای قانون شهروندی ترکیه، وعده خرید غیرمنقول به ارزش ۲۵۰ هزار دلار به صورت نقد برای کسب شهروندی خارجی‎ها کافی خواهد بود.

۲۰ دی

کسب شهروندی ترکیه با تولد

کسب شهروندی ترکیه با تولد ، به طور خود به خود با ارتباط خانوادگی و یا بر حسب محل تولد حاصل می شود . تابعیتی که با تولد به دست می آید از لحظه به دنیا آمدن موجه شناخته می شود . تابعیت کسب شده از طریق ارتباط خانوادگی ، از بدو تولد نوزاد از طریق شخصی که با او ارتباط فامیلی دارد یعنی پدر یا مادری با تابعیت ترک به دست می آید .