۲۰ دی

آیا نوزادانی که در ترکیه متولد شده اند می توانند تابعیت ترک داشته باشند ؟

اخذ تابعیت ترک نوزادانی که در ترکیه متولد شده اند بستگی به شرایط پدر و مادر دارد . برای اخذ تابعیت ترک نوزاد متولد شده یکی از والدین باید ترک باشند . تابعیت ترک نه بر حسب تولد ، بلکه بر مبنای تبار کسب می شود .

۱۶ مهر

شرایط اخذ شهروندی در ترکیه و ماده ی قانونی مرتبط

با توجه به ماده ۱۱ قانون شهروندی در ترکیه به شماره ۵۹۰۱ ، اشخاص خارجی برای اخذ شهروندی در ترکیه ؛ باید طبق قانون ملی خودشان و اشخاص بدون ملیت ؛ طبق قانون مدنی شماره ۴۷۲۱ ترکیه ، بالغ و دارای توانایی تشخیص باشند .