۲۱ خرداد

معرفی دانشگاه های ازمیر

در سال ۲۰۱۷ ، ۸ دانشگاه ، شامل ۶ دانشگاه دولتی  و ۲ دانشگاه خصوصی  در شهر ازمیر دایر می باشد . و همچنین دانشکده ی حمل و نقل هوایی دانشگاه هوانوردی ترکیه در ازمیر قرار دارد ، که مرکز آن در شهر آنکارا می باشد  . در این استان ۴ دانشگاه دیگر نیز وجود داشت که امروزه فعالیت نمی کنند .