۰۴ تیر

ازمیر، مانیسا و دنیزلی ، از منطقه اژه در لیست ۱۰ شهر نخست صادرات ترکیه قرار گرفتند

علیرغم کاهش نرخ ارز در نیمه دوم سال ۲۰۱۴ صادرات منطقه اژه با افزايش ۲/۵درصدى به ۱۸ میلیارد و ۷۲۵ میلیون و ۴۷۰ هزار دلار افزایش یافت. در سال ۲۰۱۳ رقم صادرات منطقه اژه كه نقطه آغاز صادرات تركيه محسوب مي شود، ۱۸ میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۶۹۶ هزار دلار ثبت شد.