۲۶ فروردین

معرفی مدارس ۹ ایلول ازمیر

موسسه آموزشی ۹ ایلول ( ۹ Eylül ) واقع در زمینی به مساحت ۴۰۰۰۰ متر مربع  شامل مدارس ۴ زبانه در همه مقاطع می باشد . این موسسه در فاصله ۱۰ دقیقه ای از پروژه تریاندا واقع شده است و شامل تخفیف ۲۰ درصدی برای ساکنین تریاندا می باشد.