۲۳ خرداد

میزان سرمایه گذاری برای مراکز خرید در ترکیه ۵۸ میلیارد دلار است

هولوسی بِلگو رئیس AYD گفت: برای مراکز خرید در ترکیه (AVM) سرمایه ای معادل ۵۸ میلیارد دلار وجود دارد و ۲۵۰ هزار نفر در این مراکز استخدام می شوند.طی فعالیت صورت گرفته تحت عنوان «جلسات گفت وگوهای آناتولی» در شهر کایسِری که در یک هتل برگزار شد، مدیران مراکز خرید مختلف در این رویداد شرکت کردند.