۰۳ مرداد

دانشگاه دموکراسی ازمیر İzmir Demokrasi Üniversitesi

دانشگاه دموکراسی ازمیر İzmir Demokrasi Üniversitesi ، یکی از دانشگاه های دولتی ازمیر است که در تاریخ ۲۰ اوت ۲۰۱۶ تاسیس شده است. این دانشگاه به جای دانشگاه ازمیر که بعد از کودتای جولای ۲۰۱۶ تعطیل شد , تاسیس شده است.