۱۴ تیر

پشتیبانی شورای پژوهشهای علمی و فنی ترکیه از دو پروژه در ازمیر

بر اساس بیانیه کتبی منتشر شده از سوی دبیرخانه کل انجمن بیمارستان های دولتی شمال ازمیر، به دنبال پروژه بیوشیمی پزشکی تهیه شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی Tepecik در سال ۲۰۱۶ ، پروژه ای در زمینه مغز و اعصاب به TÜBİTAK ارسال شد.