۰۳ مرداد

دانشگاه یاشار Yaşar Üniversitesi

دانشگاه یاشار Yaşar Üniversitesi ، یکی از دانشگاه های خصوصی ازمیر است که توسط انجمن ورزش و آموزش سلچوک یاشار ( Selçuk Yaşar ) تاسیس شده و در سال تحصیلی ۲۰۰۳ -۲۰۰۲ شروع به کار کرده است .