tesssst

بنا به اعلام بانک زراعت ترکیه، پس از این قرار است این بانک وام مسکن با نرخ بهره 98/0% برای پروژه های مسکونی طرف قرارداد خود، ارائه دهد.

بیانیه خوش بانک زراعت برای خریداران مسکن در ترکیه؛ پس از کاهش نرخ بهره بانکی برای وام مسکن پروژه های طرف قرارداد این بانک، میزان رقم تعیین شده، 0.98% اعلام شد. از این رو، نرخ بهره بانکی برای سایر پروژه های مسکونی و پروژه های دست دوم نیز 1.78% می باشد. در حقیقت، پیمانکاران مدت هاست خواستار این اقدام از سوی بانک ها بوده و برای آن درخواست داده بودند.

توضیحات بانک زراعت در این خصوص

به عنوان بانک زراعت و در راستای حمایت از هرگونه فعالیت اقتصادی که برای ترکیه ارزش افزوده فراهم کند، سال هاست راه حل های مالی موثری را برای بخش مسکن و ساخت و ساز که همچون «لوکوموتیو اقتصاد کشور» است، ارائه می کنیم.

بانک ما با ارائه راه حلی جدید به راه حل های پیشین در حوزه مسکن (به عنوان پیشگام تا امروز)، برنامه جدیدی را تنظیم کرده است که می تواند نیاز تولیدکنندگان مسکن و مشتریان خاص را برآورده سازد. در حوزه این برنامه، به مشتریانی که از پروژه های طرف قرارداد ما مسکن خریداری کنند، امکان اعطای وام با نرخ بهره ماهانه 0.79 و شرایط بازپرداخت تا 180 ماهه درنظر گرفته شده است.

وام مسکن که با قیمت 500 هزار لیر، بازپرداخت 120 ماهه، نرخ بهره ماهانه 0.79 درصد و نیز نرخ تخصیص وام 0.5% اعطا می شود، دارای نرخ هزینه سالانه 10.0701% می باشد.

بیانیه رسمی Altin Orman

بنا به اعلام رسمی روابط عمومی Altin Orman درخصوص مشارکت بانک زراعت در پروژه مسکونی جنگل طلایی، این بانک با اعطای تسهیلات 250 میلیون لیری به این پروژه که نوعی سرمایه گذاری از سوی بانک نیز محسوب می شود، هرگونه تاخیر در ساخت یا تحویل واحدها و پروژه را به عهده گرفته و تمامی مسئولیت آن را می پذیرد؛ از این رو، ساخت و تحویل واحدهای پروژه مسکونی جنگل طلایی از سوی بانک زراعت تضمین گردیده است.

بیانیه رسمی Altin Orman

بنا به اعلام رسمی روابط عمومی Altin Orman درخصوص مشارکت بانک زراعت در پروژه مسکونی جنگل طلایی، این بانک با اعطای تسهیلات 250 میلیون لیری به این پروژه که نوعی سرمایه گذاری از سوی بانک نیز محسوب می شود، هرگونه تاخیر در ساخت یا تحویل واحدها و پروژه را به عهده گرفته و تمامی مسئولیت آن را می پذیرد؛ از این رو، ساخت و تحویل واحدهای پروژه مسکونی جنگل طلایی از سوی بانک زراعت تضمین گردیده است.

بیانیه رسمی Altin Orman

بنا به اعلام رسمی روابط عمومی Altin Orman درخصوص مشارکت بانک زراعت در پروژه مسکونی جنگل طلایی، این بانک با اعطای تسهیلات 250 میلیون لیری به این پروژه که نوعی سرمایه گذاری از سوی بانک نیز محسوب می شود، هرگونه تاخیر در ساخت یا تحویل واحدها و پروژه را به عهده گرفته و تمامی مسئولیت آن را می پذیرد؛ از این رو، ساخت و تحویل واحدهای پروژه مسکونی جنگل طلایی از سوی بانک زراعت تضمین گردیده است.

بیانیه رسمی Altin Orman

بنا به اعلام رسمی روابط عمومی Altin Orman درخصوص مشارکت بانک زراعت در پروژه مسکونی جنگل طلایی، این بانک با اعطای تسهیلات 250 میلیون لیری به این پروژه که نوعی سرمایه گذاری از سوی بانک نیز محسوب می شود، هرگونه تاخیر در ساخت یا تحویل واحدها و پروژه را به عهده گرفته و تمامی مسئولیت آن را می پذیرد؛ از این رو، ساخت و تحویل واحدهای پروژه مسکونی جنگل طلایی از سوی بانک زراعت تضمین گردیده است.

بیانیه رسمی Altin Orman

بنا به اعلام رسمی روابط عمومی Altin Orman درخصوص مشارکت بانک زراعت در پروژه مسکونی جنگل طلایی، این بانک با اعطای تسهیلات 250 میلیون لیری به این پروژه که نوعی سرمایه گذاری از سوی بانک نیز محسوب می شود، هرگونه تاخیر در ساخت یا تحویل واحدها و پروژه را به عهده گرفته و تمامی مسئولیت آن را می پذیرد؛ از این رو، ساخت و تحویل واحدهای پروژه مسکونی جنگل طلایی از سوی بانک زراعت تضمین گردیده است.

بیانیه رسمی Altin Orman

بنا به اعلام رسمی روابط عمومی Altin Orman درخصوص مشارکت بانک زراعت در پروژه مسکونی جنگل طلایی، این بانک با اعطای تسهیلات 250 میلیون لیری به این پروژه که نوعی سرمایه گذاری از سوی بانک نیز محسوب می شود، هرگونه تاخیر در ساخت یا تحویل واحدها و پروژه را به عهده گرفته و تمامی مسئولیت آن را می پذیرد؛ از این رو، ساخت و تحویل واحدهای پروژه مسکونی جنگل طلایی از سوی بانک زراعت تضمین گردیده است.

بیانیه رسمی Altin Orman

بنا به اعلام رسمی روابط عمومی Altin Orman درخصوص مشارکت بانک زراعت در پروژه مسکونی جنگل طلایی، این بانک با اعطای تسهیلات 250 میلیون لیری به این پروژه که نوعی سرمایه گذاری از سوی بانک نیز محسوب می شود، هرگونه تاخیر در ساخت یا تحویل واحدها و پروژه را به عهده گرفته و تمامی مسئولیت آن را می پذیرد؛ از این رو، ساخت و تحویل واحدهای پروژه مسکونی جنگل طلایی از سوی بانک زراعت تضمین گردیده است.

بیانیه رسمی Altin Orman

بنا به اعلام رسمی روابط عمومی Altin Orman درخصوص مشارکت بانک زراعت در پروژه مسکونی جنگل طلایی، این بانک با اعطای تسهیلات 250 میلیون لیری به این پروژه که نوعی سرمایه گذاری از سوی بانک نیز محسوب می شود، هرگونه تاخیر در ساخت یا تحویل واحدها و پروژه را به عهده گرفته و تمامی مسئولیت آن را می پذیرد؛ از این رو، ساخت و تحویل واحدهای پروژه مسکونی جنگل طلایی از سوی بانک زراعت تضمین گردیده است.

bnh

Switch The Language

  ایپک اِویز (IPEK EVIZ) یکی از زیرمجموعه‌های هلدینگ “ایپک یولی آراز” ؛ یک شرکت مشاور و کارگزار حرفه ای املاک در ازمیر ترکیه است که از سال ۲۰۱۳ شروع به فعالیت کرده است.

  ایپک اِویز بصورت بین‌المللی با استفاده از یک شبکه قوی از مشاوران و عوامل املاک و مستغلات با تجربه و قابل اعتماد کار می‌کند و بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری را به ایرانیان و خارجیان ارائه می‌دهد.

  تلفن

  0090-543-413-1173

  ایمیل

  info@Ipekeviz.com